Zpracování osobních údajů

Veškerá data získaná od Kupujícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Zasláním objednávky Kupující vyslovuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu potřebném pro vyřízení objednávky a s jejich zařazením do databáze zákazníků. Výše uvedený Prodávajícíprohlašuje, že data shromážděná na základě objednávek neprodá ani jiným způsobem neposkytne třetí straně. Dále nepoužije tyto data k dalším komerčním účelům bez souhlasu vlastníka těchto dat a také se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka bez udání důvodů, jeho osobní data vymaže z databáze zákazníků.